Dostępna w następujących językach
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"Właśnie skończyłem czytać. Fantastyczna książka. Świetna robota. Gratulacje."
Hans-Hermann Hoppe, 'Demokracja - bóg, który zawiódł'

Spis treści

Od autora

Wstęp do wydania polskiego
 • Psucie gospodarki
 • Natura ludzka
 • Przedsiębiorca/właściciel
 • Mechanizm motywacji
 • Święci Mikołajowie
 • Psucie gospodarki
  • Płaca minimum
  • Psucie pieniądza
  • Keynes
  • Redystrybucja
 • Dlaczego zatem nie wybieramy tego, co lepsze?
Wprowadzenie
 • Demokracja – ostateczne tabu
 • Wiara w demokrację
 • Demokracja = kolektywizm
"Najlepszym argumentem przeciwko demokracji jest pięciominutowa rozmowa z przeciętnym wyborcą."

Winston Churchill
Część I. Trzynaście mitów (dogmatów) demokracji
 • Mit nr 1. Każdy głos się liczy
 • Mit nr 2. W demokracji rządzi lud
 • Mit nr 3. Większość ma zawsze rację
 • Mit nr 4. Demokracja jest politycznie neutralna
 • Mit nr 5. Demokracja prowadzi do prosperity
 • Mit nr 6. Bez demokracja nie ma sprawiedliwej dystrybucji bogactwa i pomocy biednym
 • Mit nr 7. Jedynie demokracja zapewnia życie wszystkich w harmonii
 • Mit nr 8. Demokracja jest warunkiem poczucia wspólnoty
 • Mit nr 9. Demokracja jest tożsama z równością i tolerancją
 • Mit nr 10. Demokracja wspiera światowy pokój i pomaga walczyć z korupcją
 • Mit nr 11. W demokracji ludzie otrzymują to, czego potrzebują
 • Mit nr 12. Wszyscy jesteśmy demokratami!
 • Mit nr 13. Lepszej alternatywy nie ma
Czynnikiem, który w demokracji mobilizuje polityków do działania jest pragnienie ponownego zwycięstwa wyborczego. Siłą rzeczy horyzont ich działania sięga zwykle kolejnych wyborów
Część II. Kryzys demokracji
 • Grzechy demokracji
  • Biurokracja
  • Pasożytnictwo
  • Socjal
  • Postawy antyspołeczne i przestępczość
  • Miernota i niski standard
  • Malkontenctwo
  • Doraźność
 • Dlaczego jest coraz gorzej
 • Im mniej demokracji, tym lepiej
Część III. W stronę nowych ideałów politycznych
 • Decentralizacja i wolność osobista
 • Rynek władzy
 • Decentralizacja w Szwajcarii
 • Społeczeństwo kontraktowe
 • Droga do wyzwolenia
 • Świetlana przyszłość
Post Scriptum

Słynne cytaty o demokracji

Indeks